PMO’er met EPM ervaring

“Enabler gelooft niet in een PMO behoefte van exact 36 of 40 uur en kan daarom ook een PMO’er met EPM ervaring leveren voor ieder gewenst aantal uur en eventueel op afstand. Zo kunt u die zaken outsourcen aan Enabler die u liever niet zelf doet, zoals bewaking van de planning en verwerking van de voortgang.​

De rol van Project Management Officer is een vak, een discipline. Alhoewel verweven met de rol van projectleider, toch wezenlijk anders. Een Project/Programma Management Officer is de rechterhand van de projectleider en bestuurt de interne organisatie van het project/programma. Dit doet hij/zij zo goed, dat de project/programma verantwoordelijke hier geen tot nauwelijks aandacht aan hoeft te besteden, maar zich kan richten op de externe omgeving van het project.

De eindverantwoordelijken van omvangrijke projecten hebben een drukke rol waarbij het afstemmen van verwachtingen met de stakeholders van het programma al veel vergt. De PMO’er zorgt ervoor dat men zich niet druk hoeft te maken over de dagelijkse perikelen van de projectorganisatie (backoffice).

De PMO’er kent alle disciplines binnen het Project/Programma Office en kan deze bemannen, aansturen en inrichten. Hierbij valt te denken aan plannen, budgetteren, resource management, change management, risico en issuebeheer, communicatie, documentatie en versiebeheer, rapportage, Prince2, etc. In al deze organisatorische disciplines vervult de PMO Consultant de rol van coach naar de projectverantwoordelijke, en de rol van controller naar de interne projectorganisatie.

Enabler levert PMO’ers op diverse levels. Elke PMO-er van Enabler is opgeleid binnen alle disciplines van MS Project en heeft een zeer uitgebreide EPM kennis.

Laatst nog belde onze klant uit Groningen met een spoedopdracht, een Excel planning moest nog diezelfde dag naar MS Project worden omgezet. Soms geeft alleen het feit dat een planning in MS Project wordt aangeleverd al een enorm vertrouwen aan de stakeholders van een project.Ruben van der Poel (Enabler)