Microsoft EPM

Microsoft EPM (Enterprise Project Management) is een flexibel, ‘end-to-end’ platform dat gebruikt wordt door een brede selectie van bedrijven, in vrijwel alle markten en wordt ingezet om effectief projecten (portfolios) te selecteren en op te leveren.

De EPM oplossing bestaat voor MSP 2007, 2010 en 2013.​ De 2013 versie is ook beschikbaar als cloud oplossing onder de naam Project Online. Waar vroeger een investering nodig was van minimaal 25k, is een abonnenement van € 45 euro per maand voldoende om te starten. Teamleden betalen zelfs slechts € 5 per maand. Lees meer over dit product op http://office.microsoft.com/nl-nl/project/

“Een cursist uit een training koos ervoor om 70 euro te investeren voor een omgeving van een maand om de perfecte demo te maken voor zijn collega projectleiders. Hij geloofde er al in, nu de rest nog!” – Sander Nekeman (Enabler)

Voor een geslaagde implementatie van EPM is het noodzakelijk om een goed geregisseerde aanpak te volgen. Hierbij dient voldoende aandacht besteed te worden aan de samenhang tussen de technische aspecten van de implementatie, het verandermanagement en de zakelijke rechtvaardiging. De onderstaande factoren leveren een beschrijving van kenmerken die de kans op succesvolle implementatie vergroten:
 1. Zorg voor de uitgewerkte visie op de implementatie en de governance aspecten waarop de implementatie moet zijn afgestemd (governance alignment).
 2. Zorg voor een gedragen aanpak waarbij de diverse organisatielagen worden betrokken. Zij worden als business owner, leverancier of gebruiker betrokken bij de verandering. Hun input is daarom van belang voor het stellen van SMART doelstellingen.
 3. Zorg ervoor dat alle betrokkenen weten waarom de implementatie noodzakelijk is en hoe deze zal bijdragen aan de succesvolle realisatie van de strategie.
 4. Volg een aanpak waarbij de gebruikersbehoefte centraal wordt gesteld en stem tempo en fasering hierop af. Dit zal bijdragen aan de acceptatie onder de gebruikers.
 5. Groei van organisaties en mensen kost tijd. Volg daarom een planning die aansluit bij de draagkracht van de organisatie. Vermijd een overhaaste implementatie van EPM elementen wanneer de organisatie er nog niet klaar voor is.
 6. Zorg voor consistente en transparante communicatie over de implementaties, haar successen en haar uitdagingen. Daarmee houdt u alle belanghebbenden betrokken bij de verandering en vergroot u de acceptatie. Bovendien kunt u hierdoor een lerende organisatie bouwen.
 7. Behoud wat goed functioneert en gebruikt kan worden en pas aan wat verbeterd kan worden. Indien bestaande data behouden kan worden, maak daar dan wijs gebruik van.

Enabler is uw partner voor elke implementatie en helpt u met installatie, business requirements, configuratie (autorisaties, rapporten, workflows, weergaven, etc.), training, coaching, begeleiding voor alle stakeholders op hun toekomstige rol, verandermanagement en nazorg in de vorm van de EPM Helpdesk.

Overweegt uw organisatie om te migreren naar een nieuwere versie van Project Server? Dan is het raadzaam om deze verandering goed aan te pakken. Hierbij dient de aandacht uit te gaan naar zowel de technische aspecten van de migratie, de menselijke kant en de zakelijke kant van de migratie. Onze Project Server en MS Project experts behoren tot de beste in Nederland. Samen met uw teams brengen zij graag de volgende informatie in kaart:

 1. Het huidige gebruik van de huidige versie van Project Server en MS Project.
 2. Een SWOT-analyse als uitgangspunt voor de ontwikkel scenario’s.
 3. Een business case voor de gewenste verandering.
 4. Een plan van aanpak waarbij met name ook naar verandermanagement wordt gekeken en gebruikersacceptatie.

Op grond van een gedegen aanpak kunt u de kosten, de baten en de risico’s van de beoogde verandering in kaart brengen en de verandering beheerst uitvoeren.

Op donderdag 25 oktober 2012 hadden wij de zeer succesvolle MPUG sessie met als thema: Randvoorwaarden voor een succesvolle EPM implementatie vanuit change management en organisatie perspectief. Op deze pagina vindt u het presentatie materiaal van deze sessie. Dit kunt u vrij gebruiken!

Het groeimodel (PDF): EPM Change.pdf

De presentatie (PDF): Presentatie MPUG.pdf

Wilt u dat we de presentatie nog een keer in uw organisatie komen geven en/of dat wij u helpen om uw projectorganisatie met behulp van het groeimodel in kaart te brengen? Laat het ons weten.

De sessie:

Omschrijving: Geblindeerd door het buffet aan technologische mogelijkheden worden de zachte kanten van de implementatie vaak erg onderschat. In deze sessie behandelen we die zaken die kritisch zijn voor een succesvolle implementatie zoals de mensen, de processen, volwassenheid van de organisatie en het hebben van de juiste verwachtingen.

Agenda:

 • Introductie
 • Presentatie: We behandelen vele inzichten die u zullen helpen de weg van de minste weerstand te kiezen, de weerstand te herkennen en te begrijpen. Zo komt u voor veel minder verrassingen te staan. Welke belangen bij verschillende stakeholders spelen een rol en waarom is het zo belangrijk om de verandering te faseren?
 • Discussie en vragen: We delen ervaringen uit onze eigen praktijk en dragen elkaar mogelijke oplossingen aan.
 • Workshop: In verschillende groepen bepalen we aan de hand van het EPM groeimodel de IST en de SOLL uit de praktijk van één van de groepsleden. In dit model zijn verschillende volwassenheidsniveaus gekoppeld aan de pijlers van de PMBOK. Voor elk niveau en pijler zijn mogelijke EPM doelstellingen geformuleerd. Bij het bepalen van de SOLL letten we goed op of de ambitie realistisch is en niet te hoog gegrepen. Ook anticiperen we op de mogelijke weerstand en risico’s die aan deze verandering kleven door hiervoor mitigerende maatregelen te formuleren.
 • Aan het einde van deze workshop zal de groep de gekozen verandering in 5 minuten aan de overige deelnemers presenteren.
sanderMicrosoft EPM